Nieuws
Gezocht: 100 Tafelhosts voor JongerenTop 

Het Noord Nederlands Orkest en JongerenTop organiseren op woensdag 9 februari 2022 van 10-16 uur een concert in combinatie met een JongerenTop in de Oosterpoort in Groningen, een programma over muziek, identiteit en uitsluiting voor 1000 jongeren uit de drie noordelijke provincies (Dr-Fr-Gr). De dag start met een schoolconcert van het Noord Nederlands Orkest met muziek van WAGNER vs FEUERENGEL- A tribute to Rammstein.

De 1000 jongeren van MBO opleidingen en de bovenbouw voortgezet onderwijs uit Friesland, Groningen en Drenthe gaan naar een concert met popmuziek en klassieke muziek. Vervolgens gaan ze in gesprek met elkaar en volgen creatieve workshops. De verhalen van de jongeren die tijdens deze dag ontstaat worden gebruikt als inspiratiebron voor het maken van een professionele muziektheaterproductie die in 2023 gaat touren langs noordelijke festivals. 

Het Noord Nederlands Orkest wil geen antwoorden of opinies geven. Wel wil het orkest via muziek aandacht vragen voor maatschappelijke issues: kunst kan de gelaagdheid van gevoelige kwesties aan het licht brengen. 

Tijdens de dag zijn verschillende gespreksrondes waarin de principes van de dialoog gehanteerd worden. Er zijn 100 tafels en aan elke tafel zitten vijf jongeren. In verschillende rondes worden stellingen ingebracht. Het gedachtegoed en de boodschap van Wagner en Rammstein zijn anno 2021 zeer actueel, jongeren reageren op stellingen over het gedachtegoed van deze twee, waarbij Wagner de eigen (Duitse) identiteit verheerlijkt en Rammstein die juist met humor en ironie ter discussie stelt. Aan de hand van deze culturele interventie gaan de gesprekken naast muziek ook over identiteit en uitsluiting.

Voor deze gesprekken is de organisatie op zoek naar 100 tafelhosts, uiteraard zijn deze ook bij het concert aanwezig.