12-17, 18+, jongeren, Onze ambassadeurs, organisaties
Wil jij meebeslissen welk plan geld krijgt?

Het Loket Leefbaarheid voor het aardbevingsgebied gaat weer open en nu met tien miljoen euro in kas.

Inwoners van het bevingsgebied kunnen gezamenlijke plannen indienen die bijdragen aan beter wonen en leven in hun dorp of straat. Per ingediend plan is maximaal tienduizend euro beschikbaar.

‘Bijvoorbeeld als een dorp vindt dat er te weinig speelvoorzieningen zijn en daar geld voor nodig is, of ze willen geld om de geschiedenis van een dorp vast te leggen in een boek’, zegt directeur Siem Jansen van het NPG over mogelijke bestemmingen voor het geld.

Een beoordelingscommissie met vier inwoners van het gebied en een medewerker van de provincie Groningen bepaalt of een project ook daadwerkelijk geld krijgt. Het Loket is ook op zoek naar een jongere die mee wil doen in de beoordelingscommissie. Lijkt het je leuk om mee te beslissen? Mail dan naar info@loketleefbaarheid.nl