12-17, 18+, jongeren, Onze ambassadeurs, organisaties
Wil jij meebeslissen welk plan geld krijgt?

Het Loket Leefbaarheid voor het aardbevingsgebied gaat weer open en nu met tien miljoen euro in kas. Inwoners van het bevingsgebied kunnen gezamenlijke plannen indienen die bijdragen aan beter wonen en leven in hun dorp of straat. Per ingediend plan is maximaal tienduizend euro beschikbaar. ‘Bijvoorbeeld als een dorp vindt dat er te weinig speelvoorzieningen