Categorie: jongeren

12-17, 18+, jongeren, Onze ambassadeurs, organisaties
Wil jij meebeslissen welk plan geld krijgt?

Het Loket Leefbaarheid voor het aardbevingsgebied gaat weer open en nu met tien miljoen euro in kas. Inwoners van het bevingsgebied kunnen gezamenlijke plannen indienen die bijdragen aan beter wonen en leven in hun dorp of straat. Per ingediend plan is maximaal tienduizend euro beschikbaar. ‘Bijvoorbeeld als een dorp vindt dat er te weinig speelvoorzieningen

12-17, jongeren, Nieuws
Aanmelding gesloten: 815 jongeren doen mee!

815 jongeren doen mee met de allereerste JongerenTop van Groningen! De afgelopen maand konden jongeren van 12 tot 18 jaar zich inschrijven voor het gratis JOT. Festival waar de toekomst van de aardbevingsregio het onderwerp is. Met workshops als theater, muziek, graffiti, mediakunst, games en gesprekken gaan jongeren in deze leeftijdscategorie aan de slag met