Categorie: organisaties

12-17, 18+, Agenda, ambassadeurs, jongeren, Nieuws, Onze ambassadeurs, organisaties
Dorp zoekt trekkers

11 oktober wordt een symposium georganiseerd over de rol van jongeren in dorpen.  Volwassenen mopperen nogal eens over het feit dat jongeren niet meedoen bij leefbaarheidsinitiatieven. Maar dat betekent niet dat jongeren op hun manier niet actief zijn in hun dorp. Bijvoorbeeld als jeugdtrainer bij de voetbalclub, als organisator van een popconcert of als natuurgids.

12-17, 18+, jongeren, Onze ambassadeurs, organisaties
Wil jij meebeslissen welk plan geld krijgt?

Het Loket Leefbaarheid voor het aardbevingsgebied gaat weer open en nu met tien miljoen euro in kas. Inwoners van het bevingsgebied kunnen gezamenlijke plannen indienen die bijdragen aan beter wonen en leven in hun dorp of straat. Per ingediend plan is maximaal tienduizend euro beschikbaar. ‘Bijvoorbeeld als een dorp vindt dat er te weinig speelvoorzieningen