Waarom een JongerenTop?

Een groot deel van de provincie Groningen lijdt onder de aardbevingen. Waar nu met name volwassenen de lobby en het woord voeren, wordt het verhaal van kinderen en jongeren niet of nauwelijks gehoord. Daarom organiseerden wij op 7 juni 2019 een JongerenTop. 

We willen dat jullie belangen, wensen en ideeën, beter in beeld komen. We willen jongeren een stem geven, invloed laten uitoefenen op beslissingen en oplossingen. Beslissingen waarmee jullie het langste moeten leven.
Er wonen ongeveer 30.000 kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied. Wat vinden jullie belangrijk in deze kwestie? Wat zien jullie als oplossingen? Wat kan jij zelf doen? Wij geloven dat jij minstens zo goed in kansen, oplossingen & innovatie kan bijdragen. Het gaat tenslotte om jouw huidige woon- en (be)leefomgeving, maar vooral ook van jouw eigen toekomst en perspectief in het aardbevingsgebied.

De ideeën, oplossingen en advies van jullie, de Groninger jongeren, willen we samen met jullie op een dusdanige manier delen met bestuurders, dorpen, bedrijven en organisaties, dat jullie serieus worden genomen. Maar we willen ook met jullie zelf aan de slag om jouw ideeën uit te werken en vorm te geven.

Samen met  jou dagen we de bestuurders en de andere betrokkenen in het aardbevingsgebied uit om over een nóg verdere toekomst na te denken dan nu wordt gedaan en raken de ‘volwassen en professionele’ organisaties ook beter bekend met het netwerk waar jongeren zich in bevinden. 

Onze doelen:

We hebben meerdere doelen met JOT.:
– jongeren invloed en een stem geven, de jongeren ook laten zien dát ze invloed hebben! Ons ultieme doel: dat het over 10 jaar normaal is om jongeren te betrekken bij beleid en uitvoering binnen organisaties en bedrijven.
– hoop en perspectief bieden, niet de focus op de ellende van de aardbevingen, maar op de toekomst en de mogelijkheden, laten zien dat wat je wilt: in Groningen kan het! Zo ook een gezamenlijke trots creëren voor deze prachtige regio!
– We willen jongeren uit alle hoeken van de regio, van alle leeftijden en niveaus met elkaar in contact brengen en de kracht van de groep laten zien. Zij, jullie, zijn de toekomst, jullie maken de toekomst.

De Organisatie

Het team:

De initiatiefnemers van de JongerenTop zijn Marian van Voorn en Inge Zwerver. Samen met de Vereniging Groninger Dorpen hebben zij een projectplan geschreven voor de organisatie van de Top en hiervoor een subsidie ingediend bij ZonMW.

De projectorganisatie bestaat uit: Marian van Voorn (aanjager), Inge Zwerver (contact ambassadeurs en vervolgtraject) en Wini Weidenaar (projectorganisatie en contact pers(06-12 36 22 59)). De Organisatie van het JOT. Festival van 7 juni bestaat naast de projectorganisatie uit:

Productieleider: Marjan de Vreugt 
Team Productie: , Thomas Hemmelder, Elise Meier, Inez Rijke, Lennart Schultz en Myrthe Weijermars  (studenten Event Management Hanzehogeschool), Tom Renkema en Robin Kors en (Sportplek), Femma van Dijk (student Universiteit Groningen) en Klaas Postma (vrijwilliger). 

JOT-team: Femke Holscher, Nerissa Ufkes en Floor Zwerver

Ambassadeurs

In het voortraject, de dag van de JongerenTop en in het natraject werken we samen met ambassadeurs; scholen, overheden, bedrijven, ondernemers, zorginstanties, sport en cultuurverenigingen etc. Deze ambassadeurs dragen de JongerenTop een warm hart toe, helpen en ondersteunen waar dit kan in financiën, natura en/of kennis en dragen uit dat zij kinderen en jongeren een stem willen geven. Kijk op de speciale ambassadeurspagina voor alle organisaties die ons al steunen. 

Bijdrage ZonMW

De JongerenTop wordt voor het grootste gedeelte gefinancierd via het subsidieprogramma ‘Maatschappelijke Diensttijd’ (MDT) van ZonMw. Zowel voor de dag zelf als voor het natraject, oftewel de uitvoering van de ideeën die tijdens het JOT. Festival ontstaan zijn wij nog op zoek naar extra financiering. Hiervoor kun je contact opnemen met Marian van Voorn via marian@jongerentopgroningen.nl.

Ambassadeurs