12-17
Opdracht Eemsdelta

Enquête

Hoe denk jij over mobiliteit in Groningen? 

Enquête

Huiswerkopdracht

Je bent vandaag op school gekomen met je fiets? Openbaar vervoer? Of anders? Wat gaat er goed en wat zou er beter moeten? Omschrijf dit op minimaal één a4 en voeg foto’s toe van de situatie en leg uit wat er dan anders/beter moet. Deze opdracht stuur je zowel naar de docent als naar Marian en Wini via info@jongerentopgroningen.nl voor 10 december.