Nieuws
Impressie Waddenmars

Van 24 t/m 26 juni gingen 25 jongeren vanuit het hele land op pad in het Waddengebied. Tijdens deze zogenaamde Waddenmars ontmoetten zij honderden bewoners, ondernemers, gidsen en natuurbeheerders. Er is gesproken met jong en oud en met mensen die vanuit verschillende perspectieven betrokken zijn bij het Waddengebied. Met als doel: kijken naar de toekomst van het Wad; voor welke dilemma’s staan we en hoe zien zij ‘de jongeren’ het Wad in 2050? Op drie verschillende routes ontmoeten de jongeren elkaar, op zaterdagavond kwamen de routes samen in Moddergat waar ze op de derde dag een manifest hebben geschreven. Dit manifest genaamd ‘Wadden Balans’ is overhandigd aan de directeur generaal Donné Slangen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Vanuit de JongerenTop waren Marian van Voorn en Wini Weidenaar betrokken als projectleiders.