12-17, 18+, ambassadeurs, jongeren, Nieuws, organisaties
Internationale dag van de rechten van het kind

Elk jaar wordt op 20 november de ‘Internationale Dag van de Rechten van het Kind’ (Universal Children’s Day) gevierd. Op deze dag zijn er allerlei activiteiten om te herinneren dat kinderen speciale rechten hebben. UNICEF en de Verenigde Naties hebben hiervoor op 20 november 1989 een verdrag aangenomen.

Uiteraard onderschrijven we alle rechten van het kind, maar voor de JongerenTop vragen we speciale aandacht voor het thema ‘Participatie:
“Kinderen hebben het recht om te participeren. Zij hebben het recht om gehoord te worden als het gaat om zaken die invloed hebben op hun leven. Hun mening telt. Deze mening kan gaan over alle rechten die kinderen hebben. Dit is dan ook een belangrijk overkoepelend recht. Daarvoor moeten kinderen wel voldoende informatie krijgen. Anders is het immers moeilijk een mening vormen.

Het recht op participatie hangt sterk samen met het belang van het kind. Het belang van het kind moet altijd een eerste overweging vormen bij alle te nemen beslissingen. Zonder rekening te houden met de mening en wensen van het kind, is het moeilijk om daadwerkelijk beslissingen te nemen die in zijn of haar belang zijn. Daarnaast raakt dit het recht van kinderen om te geloven wat zij willen en daarvoor uit te komen. En om samen te komen en zich te verenigen. Dit geldt niet alleen op individueel, maar ook op collectief niveau. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van beleid in een gemeente.”

Wil je meer weten? Kijk dan op deze website: https://www.kinderrechten.nl/professionals/participatie-van-het-kind/