Uncategorized
Jongeren Campus Eemsdelta verlangen naar rust, respect en regelmaat

Jongeren van Campus Eemsdelta Groningen weten heel goed wat ze willen! Vrijdag 7 oktober vond de vibes·jongerentop plaats, een top waar de 1300 leerlingen en studenten van het Eemsdeltacollege en het Noorderpoort met elkaar in gesprek gingen tijdens een zogenaamd forum over samen leven, werken en leren op de Campus. 

De belangrijkste waarden die genoemd zijn zijn: veiligheid, respect, gezelligheid, gezamenlijkheid, rust en sfeer. Een paar opvallende quotes die opgeschreven zijn tijdens de gesprekken: Jezelf kunnen zijn, een ander behandelen zoals jezelf behandeld wilt worden, niet pesten, niet oordelen, beter contact met docenten. 

Voor deze waarden zijn uiteraard randvoorwaarden nodig die ervoor zorgen dat je je ook daadwerkelijk veilig voelt, het gezellig hebt, rust creëert en respect voor elkaar hebt. Randvoorwaarden die genoemd zijn om de sfeer te verbeteren en rust te creëren hebben vooral betrekking op de inrichting van het gebouw; meer kleur, meer groen (planten), rustige hoekjes, muziek tijdens de pauzes en meer zitplekken buiten. Maar ook de schoolbel terug en een klok in de kantine zorgt ervoor dat je niet te laat hoeft te komen, en dus rust. Respect heeft daarentegen weer meer te maken met omgangsregels zoals naar elkaar luisteren en elkaar zien, dat geldt zowel onderling tussen de jongeren als van docent naar leerling en vice versa. 

Voor gezamenlijkheid worden tips genoemd zoals een gezamenlijke schoolkrant, schoolfeesten,  tafelvoetbaltafels op diverse plekken in de Campus maar ook het organiseren van sporttoernooien en tentoonstellingen. Dit willen de jongeren best zelf organiseren, wellicht met wat hulp, want ook een activiteitencommissie met een afvaardiging van alle scholen wordt als idee geopperd. Naast het forum volgden alle leerlingen een workshop; van djembé tot dans en van striptekenen tot boksen. De workshops krijgen een vervolg in het Vibes Programma, een buitenschools programma dat na de herfstvakantie op de Campus start. Dit programma staat in het teken van talenten ontdekken met sport- en culturele workshops maar ook workshops over persoonlijke ontwikkeling zoals zelfvertrouwen, faalangst en financiën. Het Vibes Programma is gratis en voor alle jongeren uit de regio, je hoeft hiervoor dus niet op de Campus naar school te gaan. Opgeven voor het Vibes Programma kan via https://www.campuseemsdeltagroningen.nl/vibes