De Duitse deelstaat Niedersachsen zou begin november 2021 een internationale driedaagse conferentie in Hannover organiseren om het 75-jarig bestaan als Bundesland te markeren met als thema Klimaatactie & Industrie. Helaas kan deze internationale conferentie door Covid-19 niet doorgaan, maar wil de Duitse deelstaat en de vier Nederlandse provincies (Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel) wel de Nederlandse jongeren uitnodigen voor een bilateraal symposium over de hiervoor genoemde thema’s Klimaatactie & Industrie om zo adviezen te geven over beslissingen die invloed hebben op onze toekomst. 

Dit symposium wordt georganiseerd tussen Duitse en Noord-Nederlandse jongeren. RCE SPARK Fryslân heeft JongerenTop gevraagd om op zoek te gaan naar deze 12 jongerenambassadeurs die Nederland vanuit de noordoostelijke regio willen vertegenwoordigen tijdens de uitwisseling. Het doel is om ook na deze bijzondere happening de contacten te onderhouden en jongeren blijvend een stem te geven bij beslissingen die nu gemaakt worden voor een klimaatbestendige wereld en om te komen tot een gezamenlijke Interreg VI-A aanvraag. 

De 12 Nederlandse jongeren zijn voorafgaand aan de uitwisseling bij drie bedrijven op bedrijfsbezoek geweest. In elke provincie bezoeken ze een bedrijf dat op hun manier innovatief bezig is met het thema Klimaat en Industrie. 

Op de laatste dag van het symposium in Duitsland werden de adviezen overhandigd aan Marja-Liisa Völlers, lid van het Duitse parlement.

Alle adviezen staan in deze Call for Action (Engelstalig).

De Nederlandse jongeren zijn in diverse media geweest, bekijk ze hier op hun eigen website

 

Wat vind jij het belangrijkste advies?

Stem, zodat we de adviezen kunnen prioriteren voor de Nederlandse politiek. Een samenvatting van de adviezen:

  1. Take responsibility – Neem verantwoordelijkheid

We’ll all be victims of climate change. Every country will be hit or needs to take care of all the climate refugees! Take responsibility for the future and your (in-)actions now!

Listen to scientist, they know how to act on climate change.

We worden uiteindelijk allemaal slachtoffer van klimaatverandering. Elk land wordt erdoor geraakt, door de effecten of anders doordat mensen vluchten naar deze landen vanwege klimaatverandering. Neem verantwoordelijkheid voor de toekomst en de (in)acties, doe het nu! Luister naar wetenschappers, zij weten welke acties nodig zijn.

2. Make strict and clear rules – Maak strenge en duidelijke regels

Getting stricter, clearer rules that apply to everyone, because the companies have struggles to find their way. And also the loads of bureaucracy holds the companies back to take real action. (maybe they also use it as an excuse). And the support for smaller companies is important because, all the small companies together are also big.

Wereldwijd zijn er heel veel verschillende regels en wetten. Maak wetten en regels wereldwijd die streng, maar duidelijk zijn. Zorg ook voor minder bureaucratie zodat bedrijven actie kunnen ondernemen en dit niet als excuus kunnen gebruiken. Ondersteun ook de kleine bedrijven, want alle kleine bedrijven zijn samen heel groot.

3. Stop greenwashing

Companies are greenwashing by just buying green certificates without changing anything or just very little in their corporations. They invest in the certificate to earn more money for a product. Companies buy certificates to plant trees to reduce the CO2 in the air, but they do not change anything within the company itself, so it does not help much. Companies pay other companies for certificates as well.

The government should make sure that bigger companies lose their power to greenwash, by introducing fines. The supply chain law should be enforced by controls from experts every several years in order to maintain their green certificates.

Bedrijven doen aan greenwashing door groene certificaten te kopen zonder zelf iets te veranderen in hun eigen bedrijf. Ze investeren alleen maar in het certificaat om meer geld te kunnen verdienen, bijvoorbeeld kopen ze certificaten om bomen te planten, om zo CO2 te verminderen, maar ze veranderen niets in hun bedrijfsproces, dus uiteindelijk helpt het niet echt.

De overheid moet ervoor zorgen dat bedrijven niet meer kunnen greenwashen door boetes op te leggen als ze dit doen. Hier moeten ze door experts op gecontroleerd worden.

4. Support sustainability – Ondersteun duurzaamheid

The government needs to support sustainable companies. It needs to find ways to improve their current system of support and need to reduce the obstacles for being more sustainable. We need stricter rules meaning that if a company does not do as told, they will have to give the money back.

When we create a system with punishment and rewarding, more companies will be able to be more sustainable. All the companies should get subsidies and the right information (support) so they can start getting (more) sustainable. If they don’t meet the statement of the created rule(s), they have to pay the money back.

De overheid moet duurzame bedrijven beter ondersteunen, zodat ze kunnen uitzoeken wat hun bedrijf meer duurzaam maakt en dat uitvoeren. Hier moeten ook strengere regels voor komen, als een bedrijf zich hier niet aan houdt, moeten ze subsidies terugbetalen.

Ook moeten bedrijven de juiste informatie krijgen en subsidies om de juiste dingen te doen. Doen ze dat niet, hebben ze geen recht op de subsidie.

5. Involve young people – Betrek jongeren

Right now younger people are not being taken seriously enough by older people. Only older people have an impact on big decisions about politics and other important stuff about our world. In a few years they will retire and we will have to live with the consequences of their choices.

Then we are also afraid of our future, we don’t really know anything about life as an adult, so we should get more educated.

Op dit moment worden jongeren niet serieus genomen door volwassenen. Alleen volwassenen beslissen over de grote beslissingen. Over een paar jaar zijn zij met pensioen en moeten wij leven met de gevolgen. We willen ook meer leren over dit soort dingen en hierover meepraten.

6. Act now!

We need to start acting now because climate change doesn’t stop if you don’t do anything about it.

Climate doesn’t stop at the borders. That’s the reason why we have to cooperate internationally.

Klimaatverandering stopt niet als we nu niets doen. Klimaatverandering stopt ook niet bij de grens, dus we moeten ook internationaal samenwerken!

Wat vind jij de belangrijkste eis in de call for action? (What do you think is the most important demand in the call for action?)
 

Call for Action Climate and Industry by Dutch and German students