Ik ben beter dan jij?!

 

Op woensdag 7 december van 10.00 tot 15.30 uur organiseren het NoordNederlands Orkest en de JongerenTop een programma samen met Typhoon over muziek, identiteit en uitsluiting in De Oosterpoort in Groningen.

Het Concert

Het programma start met in de grote zaal van De Oosterpoort een concert met de 75 musici van het Noord Nederlands Orkest en spoken word voordrachten en liedjes van Typhoon. Tijdens het concert worden 1000 jongeren meegenomen in de verhalen achter de muziek van Typhoon en het gedachtengoed van de componist Wagner die gaan over identiteit en uitsluiting.

Het concert laat zien welke rol muziek speelt in de zoektocht naar de eigen identiteit en hoe mensen elkaar buitensluiten door zich boven een ander te stellen.

Wagner is, als persoon en als musicus, altijd onderwerp geweest van controverse en emotionele discussies. Bij velen geliefd door zijn geniale muziek, maar ook gehaat vanwege zijn antisemitische opvattingen en teksten. Ook Typhoon is een geliefd artiest echter staat hij voor verzoening, respect en omarmt zijn roots.

Dialoog

Na het concert gaan de jongeren in groepjes met elkaar in gesprek over de thema’s identiteit en uitsluiting onder begeleiding van tafelhosts. In samenwerking met studenten van Pedagogische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en Discriminatiemeldpunt Groningen zijn deze gesprekken voorbereid en worden deze vastgelegd.

Het programma

10.00 – 10.20u: ontvangst
10.30 – 11.30u: opening en concert
11.45 – 12.45u: workshopronde 1 – gesprekstafels en creatieve workshops
12.45 – 13.45u: lunch
13.45 – 14.45u: workshopronde 2 – gesprekstafels en creatieve workshops
15.00 – 15.30u: gezamenlijke afsluiting

Vooraf  wordt er een lespakket beschikbaar gesteld als voorbereiding op het bezoek aan het 1000 Stemmen.

Je kunt je niet meer aanmelden, we zitten VOL.

Discipline: Muziek
Voor wie: VMBO, HAVO, VWO, Gymnasium
Doelgroep: bovenbouw
Toelichting: Er is plek voor 1000 jongeren uit Leeuwarden en Friesland, Groningen en Drenthe. MBO scholen zijn ook welkom voor invulling van het Burgerschapsprogramma.
Datum: woensdag 7 december
Locatie: De Oosterpoort in Groningen, 
Website: www.nno.nu/educatie/secundair-onderwijs
Kosten: 12,50 per leerlingen
Contactpersoon: Lily Lanser, l.lanser@nno.nu

Dit is een samenwerking met: